Politike.al - Aktivitete te publikuara ne media

 

ora news

 

Sa “punojnë” deputetët?

Janë të zgjedhurit tanë, marrin vendime për ne, për qytetarët dhe për shtetin, kanë trajtimin më të lartë në hierarkinë publike të pagesave dhe secili beson se përfaqëson elektoratin, partinë dhe vendin! Rreth një e treta e tyre shkon rregullisht në komisione parlamentare (të të cilat shumica shkojnë vetëm për të shënuar emrin për shkak të shpërblimit financiar të lartë), por vendi kryesor i politikës është séance plenare, – enjte paradite, kur deputetët mblidhen në sallë dhe kur mediat japin live gjithçka që aty ndodh!

                  Per me shume klikoni mbi foto.

 

koha joneBazuar në legjislacionin shqiptar (8 orë / ditë) qytetarët e rregullt taksapagues, midis datave 1 janar – 30 korrik 2016 kanë punuar 1704 orë pune. Po deputetët? Fiks 10 herë më pak, vetëm 174 orë pune! Nëse supozojmë se seancat plenare nuk janë punë gjatë gjithë kohës (p.sh, séance e datës 21 korrik zgjati 14 orë por de facto për deputetët pati vetëm 2-3 orë punë,.

 

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

lapsi

 

Lista me emra/ Kush janë 34 deputetët “memecë” të parlamentit shqiptar

 

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

tema

 

”Llafazanët” në kuvend, Sali Berisha ka folur 3 herë më shumë  se Rama. Deputetët me më shumë fjalime.

34 deputetet ”memece” ne parlament.

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

news bomb

Statistika: Ja kush janë deputetët që kanë folur më shumë në parlament.

Instituti i Studimeve Politike (www.isp.com.al) dhe databasewww.politike.alvijojnë të publikojnë statistika mbi aktivitetin parlamentar janar – korrik 2016. Sot prezantohen të dhënat mbi deputetët që nuk kanë marrë pjesë në debatin e seancave plenare përgjatë 7 muajve.

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

 

shqiptarja

Me ligjin mbi të drejtën e informimit (2014) çështja e transparencës publike është bërë kriter vlerësimi dhe standard minimal për çdo institucion publik dhe indirekt, edhe për partitë politike si organizata që kryejnë aktivitet ligjor publik dhe kanë funksionarë publikë. Vetë partitë janë promovuese dhe monitoruese aktive të këtij ligji, por brenda atyre, ato nuk kanë përmbushur as standardet minimale të zbatimit të tij. Partitë janë të mbyllura për publikun dhe refuzojnë transparencën dhe llogaridhënien publike.

 

                  Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

tema

 

 

 

 

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

news bomb

 

 

 

 

 

 

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

lexo.al

Asnjë parti politike nuk ka miratuar ende vendime të posaçme, të cilat, bazuar në dokumentet statutore, aplikohen në rastet kur personat arrestohen, dënohen, kryejnë vepra penale, shkelin kodet e etikës apo janë objekt i ligjit të de-kriminalizimit. Edhe në rastet e skandaleve publike (skandalet nga mediat, shkarkimet nga postet, arrestimet, ndalimet, dorëheqjet për shkak të skandalit, etj) të zyrtarëve që mbajnë funksione partiake, vetë partitë nuk kanë vepruar, nuk kanë hequr zyrtarisht mbështetjen politike dhe kështu, nuk kanë zbatuar përgjegjësitë statutore dhe as standardet e larta që ato kanë premtuar në debatin mbi dekriminalizimin.

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

shteti.al

 

 

 

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

java

 

 

 

 

 

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

shqip“Treguesit e demokracisë së brendshme në partitë e tjera politike shqiptare janë minimalë dhe dukshëm edhe më pak cilësorë sesa në partitë e mëdha politike”. Ky është konkluzioni i nxjerrë nga Instituti i Studimeve Politike. ISP publikon në raportin e parë kombëtar mbi demokracinë e brendshme dhe treguesit e cilësisë së funksionimit të partive politike në Shqipëri. Më tej theksohet se problemi tjetër thelbësor për partitë e vogla është masa e lartë e informalitetit në të dhënat që ofrojnë zyrtarisht, ndërkohë që ka pamundësi verifikimi të tyre praktik. Shumica absolute e tyre nuk kanë faqe interneti dhe as të dhëna publike mbi anëtarësinë, mbi kryesinë, asambletë/komitetet kombëtare, mbi degët, mbi vendimmarrjet, mbi dokumentet ligjore programore e statusore etj., dhe se shumica absolute e tyre janë të identifikuara de facto me emrin e kryetarit të partisë.

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

dritare.netLegjislacioni shqiptar mbi partitë politike është i paplotë dhe konfuz. Nga monitorimi i kryer nga ISP vetëm 12 nga 126 partitë politike të regjistruara në gjykatë kanë raportuar periodikisht ndryshmet që kërkohen nga ligji. Pjesa tjetër e partive e ka injoruar detyrimin ligjor, disa parti politike figurojnë ende aktive me drejtues të cilët as nuk jetojnë më. Fiktiviteti i partive politike pranohet edhe nga KQZ, organ i cili në raportin vjetor 2015 thekson se nga 118 parti politike të cilat duhet të auditoheshin, 71 parti politike nuk u arrit të kontaktoheshin nga ekspertët kontabël të kontraktuar nga Komisioni.

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

droni.alSipas këtij raporti, partitë janë të mbyllura për publikun dhe refuzojnë transparencën dhe llogaridhënien publike, ndërkohë që legjislacioni shqiptar mbi partitë politike është i paplotë dhe konfuz.
Referuar standardit minimal të informimit publik, raporti vëren se, pjesa më e madhe e partive nuk kanë faqe interneti, nuk kanë media dhe as burime të tjera publike informimi mbi programin, strukturat, aktivitetin dhe të dhënat e tyre.

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

 

 

koha jone

Më poshtë janë gjetjet kryesore të raportit.

Me ligjin mbi të drejtën e informimit (2014) çështja e transparencës publike është bërë kriter vlerësimi dhe standard minimal për çdo institucion publik dhe indirekt, edhe për partitë politike si organizata që kryejnë aktivitet ligjor publik dhe kanë funksionarë publikë. Vetë partitë janë promovuese dhe monitoruese aktive të këtij ligji, por brenda atyre, ato nuk kanë përmbushur as standardet minimale të zbatimit të tij. Partitë janë të mbyllura për publikun dhe refuzojnë transparencën dhe llogaridhënien publike.

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

 

republika.alNë kuadër të një projekti mbi demokracinë e brendshme dhe treguesit e cilësisë së funksionimit të partive politike në Shqipëri, të realizuar nga bashkëpunimi i Institutit të Studimeve Politike dhe Friedrich Ebert Stiftung, ISP ka publikuar raportin e parë kombëtar për periudhën mars-prill-maj 2016 Kjo është hera e parë në historinë 26 vjeçare të pluralizmit politik që hartohet një raport periodik kombëtar mbi partitë politike, dhe që çështjet e demokracisë së brendshme të trajtohen si çështje me interes publik për qytetarët, median dhe standardet e demokracisë në Shqipëri.

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

syri.net

Partitë identifikohen me kryetarin, organizimi politik i tyre i centralizuar

Në kuadër të projektit “Mbi demokracinë e brendshme në partitë politike shqiptare” për periudhën mars-prill-maj 2016

Instituti i Studimeve Politike (ISP) ka publikuar një raport kombëtar mbi treguesit e cilësisë së funksionimit të forcave partive për periudhën mars-prill-maj 2016, në kuadër të projektit “Mbi demokracinë e brendshme në partitë politike shqiptare”.

 

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

 

sot.com.alRaporti, 114 parti në shkelje të ligjit, forcat e mëdha fshehin vendimet, programet dhe mendimet kritike, raporte formale për financimin.

Per me shume klikoni mbi foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

abcPas Asamblesë së fundit të Partisë Socialiste, që votoi Kryesinë e re dhe sekretariatin ekzekutiv, vihet re një tjetër penetrim në këto struktura të rëndësishme të mbështetësve të kryetarit Edi Rama. Shumë prej socialistëve të njohur që ishin pjesë e Kryesisë së kaluar nuk do të bëjnë më pjesë në këtë organizëm, ku kanë hyrë mjaft emra të rinj.

 

 

 

 

news bomb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27alDatabase www.politike.al  sjell sot për herë të parë dokumentin origjinal të kerkesës dhe vendimit për krijimin e Partisë Demokratike. Teksti i kërkesës mban firmen e Eduard Selamit. Bashkë me kërkesën janë depozituar 35 faqe dokumentacion, – programi minimal, statuti dhe lista emërore e 376 nënshkruesve. Kërkesa është bërë më 17 dhjetor 1990 dhe është miratuar nga Ministri i Drejtësisë Enver Halili me 19 dhjetor 1990. Interesant është se në krye të shkresës së PD ende përdoret citimi „Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë“ dhe se kërkesa nuk mban emrin e kryetarit të Grupit Organizator Hajdari, por të zotit Selami.

 Per me shume klikoni mbi foto.

city newsNë vendimin e Ministrisë thuhet se kërkesa e PD është në përputhje me Kushtetutën e RPSSH, e cila në fakt është Kushtetuta komuniste e vitit 1976, e cila në nenin 3 theksonte se “PPSH, pararoja e klasës punëtore, është forca e vetme politike udhëheqëse e shtetit dhe e shoqërisë. Në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë ideologjia sunduese është marksizëm-leninizmi. Në bazë të parimeve të tij zhvillohet gjithë rendi shoqëror socialist”.
Ky vendim ligjëron PD-në, e cila është partia e parë
antikomuniste dhe themeluese e pluralizmit politik më 1990.

Per me shume klikoni mbi foto.

koha jone

Interesant është fakti se në krye të shkresës së PD-së, ende përdoret citimi “Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë“ dhe se kërkesa nuk mban emrin e kryetarit të Grupit Organizator Hajdari, por të zotit Selami.

Per me shume klikoni mbi foto.

shqiptarjacom

Instituti i Studimeve Politike ka publikuar sot për herë të parë, dokumentin origjinal të kërkesës dhe vendimit për krijimin e Partisë Demokratike. Në faqen e internetit www.politikw.al gjendet teksti i kërkesës mban firmën e Eduard Selamit. 

Per me shume klikoni mbi foto.

mapo

Database “www.politike.al” sjell sot për herë të parë dokumentin origjinal të kerkesës dhe vendimit për krijimin e Partisë Demokratike Shqiptare. Teksti i kërkesës mban firmen e Eduard Selamit.Bashkë me kërkesën janë depozituar 35 faqe dokumentacion, – programi minimal, statuti dhe lista emërore e 376 nënshkruesve.

Per me shume klikoni mbi foto.

shekulli

Zbulohet dokumenti origjinal i kërkesës dhe vendimit për regjistrimin e Partisë Demokratike. Teksti i kërkesës mban firmën e Eduard Selamit. Dokumenti është publikuar në faqen “politike.al”, nga Instituti i Studimeve Politike.

Per me shume klikoni mbi foto.

news bomb NewsBomb publikon “DOKUMENTI I THELLIMIT TE PARTISE DEMOKRATIKE”, marre nga “politike.al

Per me shume klikoni mbi foto.

dibraZbulohet dokumenti origjinal i kërkesës dhe vendimit për regjistrimin e Partisë Demokratike. Teksti i kërkesës mban firmën e Eduard Selamit. Dokumenti është publikuar në faqen “politike.al”, nga Instituti i Studimeve Politike.Bashkë me kërkesën janë depozituar 35 faqe dokumentacion, – programi minimal, statuti dhe lista emërore e 376 nënshkruesve. Kërkesa është bërë më 17 dhjetor 1990 dhe është miratuar nga ministri i Drejtësisë, Enver Halili, më 19 dhjetor 1990. Interesant është se në krye të shkresës së PD-së ende përdoret citimi “Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë” dhe se kërkesa nuk mban emrin e kryetarit të Grupit Organizator, Hajdari, por të zotit Selami.

Per me shume klikoni mbi foto.

express

26 vite nga krijimi zbulohet dokumenti origjinal i kërkesës dhe vendimit për regjistrimin e Partisë Demokratike. Teksti i kërkesës mban firmën e ish- kryetarit Eduard Selami.

Per me shume klikoni mbi foto.

navigo

TIRANE- Ky është dokumenti i vitit 1991 kur Partia e Punës së Shqipërisë ndryshoi emër duke u bërë Partia Socialiste (kjo që kemi edhe sot). Dokumentet i nxori nga arkivat politologu Afrim Krasniqi. Ky hulumtim i tij vjen në kohën kur diskutohet zgjedhja e Kryetarit të PS. Krasniqi ka bërë edhe një analizë se si kanë ndryshuar statutet e PS ndër vite në portalin e tij, politike.al.

Per me shume klikoni mbi foto.

27 statuti

Politike.al sjell dokumentin origjinal të datës 3 korrik 1991

Më 3 korrik 1991, Ministria e Drejtësisë vulosi emrin e ri të PPSH-së, Partia Socialiste e Shqipërisë.Politikë. al, publikoi dokumentin zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë ku shfaqet vendimi i kongresit të fundit të PPSH-së me 12 qershor 1991, për tu riemëruar Partia Socialiste e Shqipërisë.Broshura e kongresit të dhjetë të PPSH përmban të gjitha vendimet e këtij kongresit të fundit komunist ku kjo parti mori emrin e ri.

Per me shume klikoni mbi foto.

intv

“Ju njoftojmë se në bazë të Vendimeve të Kongresit të 10-të të PPSH si parti politike e njohur, veprimtaria dhe marrëdhëniet e saj si person juridik do të vazhdojnë më emrin Partia Socialiste e Shqipërisë. Kryetari Fatos Nano”, 3.7.1991.Ndërsa vendimi tjetër, i cili bën ndryshimin zyrtar të emrit nga PPSH në PSSH, mban datën 15 Gusht dhe i përket sërisht Ministrit të Drejtësisë Shefqet Muçi.

 
 Per me shume klikoni mbi foto.

opozita

Pak ditë pas mbledhjes së Kongresit të radhës në Partinë Socialiste Instituti i Studimeve Politike publikon dokumentin origjinal të kërkesës dhe vendimit për ndryshimin e emrit të Partisë së Punës së Shqipërisë në Partia Socialiste e Shqipërisë.Teksti i kërkesës është i shkurtër dhe mban firmën e Fatos Nanos dhe i përpiluar nga ish- ministri i Drejtësisë, Shefqet Muçi.

 
 Per me shume klikoni mbi foto.

atdheu

dokumentin në fjalë faktohet qartësisht se si u ndryshua emri i Partisë së Punës së Shqipërisë, në Partia Socialiste.
Database www.politike.al ka publikuar dokumentin origjinal të kërkesës dhe vendimit për ndryshimin e emrit të PPSH në PSSH.

Per me shume klikoni mbi foto.
 

nbombPer me shume klikoni mbi foto.

mapostatut

“Ju njoftojmë se në bazë të Vendimeve të Kongresit të 10-të të PPSH si parti politike e njohur, veprimtaria dhe marrëdhëniet e saj si person juridik do të vazhdojnë më emrin Partia Socialiste e Shqipërisë. Kryetari Fatos Nano”, 3.7.1991.


Per me shume klikoni mbi foto.

jeta

SI JA NDRYSHOI FATOS NANO EMRIN PARTISË, NGA PARTIA E PUNËS NË PARTIA SOCIALISTE??

Per me shume klikoni mbi foto.

gjuha shqipe


Pak ditë pas mbledhjes së Kongresit të radhës në Partinë Socialiste Instituti i Studimeve Politike publikon dokumentin origjinal të kërkesës dhe vendimit për ndryshimin e emrit të Partisë së Punës së Shqipërisë në Partia Socialiste e Shqipërisë.

Per me shume klikoni mbi foto.
expPer me shume klikoni mbi foto.
Ne media te tjera:

logo-ikub-new16

logo1

logoBig1

ora-news

rsz_logo_e_re

logo

download

Bota_Sot-Logo

logoPortokalliShekulli-2

Shpërnda në rrjetet sociale
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.